Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บาหลี-บรูไน


ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1. เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ บาหลี(อินโดนีเซีย)+บรูไน
2. วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ บาหลี
3. ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
4. บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
5. บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
6. บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี

ส.ค.60 - ก.พ. 61

กำหนดการ
วันที่ 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 60 17,999
วันที่ 12-16 / 19-23 / 26-30 ก.ย.60 19,999
วันที่ 03-07 / 24-28 /
31ต.ค.-04พ.ย.60 19,999
วันที่ 10-14 ต.ค.60 20,999
วันที่ 07-11 / 21-25 พ.ย.60 19,999
วันที่ 28พ.ย.-02ธ.ค.60 20,999
วันที่ 05-09 ธ.ค.60 22,999
วันที่ 12-16 ธ.ค.60 19,999
วันที่ 19-23 / 26-30 ธ.ค.60 23,999
วันที่ 02-06 ม.ค.61 23,999
วันที่ 09-13 / 16-20 / 23-27
30ม.ค.-03ก.พ.61 19,999


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 19,999 ฿

Day1 กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหลี

Day2 ระบำบารองแดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

Day3 วัดทามันอายุน- เขาเบดูกัล- ทะเลสาบบราตัน- วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน

Day4 บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-  ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

Day5 บรูไน - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 21,999 ฿