Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แกรนด์ เยอรมัน


มิวนิค นอยชวานสไตน์ นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต
โคโลญ - ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอร์ฟ

ก.ค. 60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
กันยายน 13 - 19 ก.ย. 60 39,900
-----------------------------------------------------------------------------------
ตุลาคม 10 - 16 /11 - 17 / 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 60 39,900
-----------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน 9 -15 พ.ย. 60 39,900
-----------------------------------------------------------------------------------
ธันวาคม 1- 7 / 7 - 13 ธ.ค. 60 39,900
-----------------------------------------------------------------------------------
28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 49,900
-----------------------------------------------------------------------------------


7 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿

วันหนึ่ง กรุงเทพฯ

วันสอง ดูไบ -  มิวนิค - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค                     

วันสาม     จัตุรัสมาเรียน - นูเรมเบิร์ก        

วันสี่ โรเธนเบิร์ก - วูร์ซเบริ์ก - แฟรงก์เฟริต

วันห้า ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - แฟรงก์เฟริต - จตุรัสโรเมอร์ 

วันหก         โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - DESIGNER OUTLET ROERMOND                 

วันเจ็ด       ดูไบ - กรุงเทพ     


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿