Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์


มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค

ก.ย.60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
กันยายน 14 - 20 ก.ย. 60 39,900
--------------------------------------------------------------------------------------------
ตุลาคม 5 - 11 / 6 ? 12 / 8 - 14 / 11 - 17
12 - 18 / 17 - 23 /18 - 24 / 19 - 25 / 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 60 39,900
--------------------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน 16 - 22
29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 60 39,900
--------------------------------------------------------------------------------------------
ธันวาคม 2 - 8 / 5 - 11 ธ.ค. 60 39,900
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 5ม.ค. 61 49,900
--------------------------------------------------------------------------------------------


7 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน

วันที่สาม ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท

วันที่สี่ ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ

วันที่ห้า ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์

วันที่หก ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿