Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


ต.ค. 60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
ตุลาคม 27 ต.ค. - 3 พ.ย. 60 57,900
-------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน 7 - 14 / 24 พ.ย. - 1 ธ.ค.
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 60 57,900
-------------------------------------------------------------------------
ธันวาคม 4 - 11 ธ.ค. 60 57,900
-------------------------------------------------------------------------
26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
28 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61 62,900
-------------------------------------------------------------------------


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 57,900 ฿

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - อารบัท

วันที่สาม พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส                    

วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือ

วันที่ห้า มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว

วันที่หก พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง

วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village

วันที่แปด ดูไบ - กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿