Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงก์ปิงห์ ฮาลอง


พ.ย.60 - เม.ย. 61

กำหนดการ
1 พ.ย.60 - 5 พ.ย.60 16,900
8 พ.ย.60 - 12 พ.ย.60 16,900
15 พ.ย.60 - 19 พ.ย.60 16,900
22 พ.ย.60 - 26 พ.ย.60 16,900
29 พ.ย.60 - 3 ธ.ค.60 16,900
1 ธ.ค.60 - 5 ธ.ค.60 17,900
6 ธ.ค.60 - 10 ธ.ค.60 16,900
13 ธ.ค.60 - 17 ธ.ค.60 16,900
20 ธ.ค.60 - 24 ธ.ค.60 17,900
27 ธ.ค.60 - 31 ธ.ค.60 16,900
28 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 18,900
29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 18,900
3 ม.ค.61 - 7 ม.ค.61 14,900
10 ม.ค.61 - 14 ม.ค.61 14,900
17 ม.ค.61 - 21 ม.ค.61 14,900
24 ม.ค.61 - 28 ม.ค.61 14,900
31 ม.ค.61 - 4 ก.พ.61 14,900
7 ก.พ.61 - 11 ก.พ.61 13,900
14 ก.พ.61 - 18 ก.พ.61 14,900
21 ก.พ.61 - 25 ก.พ.61 13,900
28 ก.พ.61 - 4 มี.ค.61 14,900
7 มี.ค.61 - 11 มี.ค.61 13,900
14 มี.ค.61 - 18 มี.ค.61 13,900
21 มี.ค.61 - 25 มี.ค.61 13,900
28 มี.ค.61 - 1 เม.ย.61 13,900
4 เม.ย.61 - 8 เม.ย.61 14,900
11 เม.ย.61 - 15 เม.ย.61 15,900
12 เม.ย.61 - 16 เม.ย.61 14,900
13 เม.ย.61 - 17 เม.ย.61 14,900
18 เม.ย.61 - 22 เม.ย.61 14,900
25 เม.ย.61 - 29 เม.ย.61 14,900


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

วันที่สาม ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

วันที่ห้า ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง