Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่


ต.ค. 60 - เม.ย. 61

กำหนดการ
6 ต.ค.60 - 9 ต.ค.60 11,900
13 ต.ค.60 - 16 ต.ค.60 11,900
20 ต.ค.60 - 23 ต.ค.60 12,900
3 พ.ย.60 - 6 พ.ย.60 11,900
10 พ.ย.60 - 13 พ.ย.60 11,900
24 พ.ย.60 - 27 พ.ย.60 11,900
1 ธ.ค.60 - 4 ธ.ค.60 11,900
2 ธ.ค.60 - 5 ธ.ค.60 12,900
8 ธ.ค.60 - 11 ธ.ค.60 12,900
9 ธ.ค.60 - 12 ธ.ค.60 12,900
10 ธ.ค.60 - 13 ธ.ค.60 11,900
15 ธ.ค.60 - 18 ธ.ค.60 11,900
22 ธ.ค.60 - 25 ธ.ค.60 11,900
29 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 13,900
30 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 13,900
31 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 13,900
5 ม.ค.61 - 8 ม.ค.61 11,900
12 ม.ค.61 - 15 ม.ค.61 11,900
19 ม.ค.61 - 22 ม.ค.61 11,900
26 ม.ค.61 - 29 ม.ค.61 11,900
2 ก.พ.61 - 5 ก.พ.61 11,900
9 ก.พ.61 - 12 ก.พ.61 11,900
16 ก.พ.61 - 19 ก.พ.61 12,900
23 ก.พ.61 - 26 ก.พ.61 12,900
1 มี.ค.61 - 4 มี.ค.61 12,900
9 มี.ค.61 - 12 มี.ค.61 11,900
16 มี.ค.61 - 19 มี.ค.61 11,900
23 มี.ค.61 - 26 มี.ค.61 11,900
30 มี.ค.61 - 2 เม.ย.61 11,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้ - อุโมงค์กู่จี - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ       

วันที่สอง โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

วันที่สาม ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

วันที่สี่ ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿