Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SAPA IN LOVE BY QR


สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก พักเต็มอิ่มซาปา 2 คืน!!
รวมค่าขึ้นกระเช้า ชมยอดเขาฟานซิปัน ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกในเวียดนาม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ อาหารกว่า 80 ชนิด SEN BUFFET

ก.ย.-ธ.ค.60

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ? ท่าอากาศยานนอยไบ ? เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง เมืองฮานอย ? จัตุรัสบาดิงห์ ? สุสานโฮจิมินห์ ? ทำเนียบประธานาธิบดี ? บ้านพักลุงโฮ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
วันที่สาม เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ? ยอดเขาฟานซิปัน ? กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET
วันที่สี่ เมืองซาปา ? เมืองฮานอย ? วัดเจิ่นกว๊อก ? ท่าอากาศยานนอยไบ ? ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ? กรุงเทพฯ


4D3N
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 12,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿