Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)


เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***

ต.ค. 60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
ตุลาคม : 10 - 17, 24 - 31, 27 ต.ค. - 3 พ.ย.
พฤศจิกายน : 14 - 21, 28 พ.ย. - 5 ธ.ค.
ธันวาคม : 5 - 12 55,900.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ธันวาคม : 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่) 66,900.-


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 55,900 ฿

Day1 กรุงเทพฯ  

Day2 ดูไบ / มอสโคว์ / เนินเขาสแปร์โรว์ / สถานีรถไฟใต้ดิน  กรุงมอสโคว์

Day3 มอสโคว์ / ซาร์กอส / วิหารเซนต์ซาเวียร์ / ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET / ละครสัตว์

Day4 พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / จัตุรัสแดง  / โบสถ์เซนต์บาซิล 

Day5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

Day6 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ / พระราชวังแคทเธอรีน / ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง

Day7 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล / มหาวิหารเซนต์ไอแซค / สนามบิน 

Day8 ดูไบ - กรุงเทพ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿