Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

หลวงพระบาง


ก.ค. - ธ.ค. 60

กำหนดการ
22 ก.ค.60 - 24 ก.ค.60 11,900
29 ก.ค.60 - 31 ก.ค.60 11,900
5 ส.ค.60 - 7 ส.ค.60 11,900
19 ส.ค.60 - 21 ส.ค.60 11,900
26 ส.ค.60-28 ส.ค.60 11,900
2 ก.ย.60 - 4 ก.ย.60 11,900
9 ก.ย.60 - 11 ก.ย.60 11,900
16 ก.ย.60 - 18 ก.ย.60 11,900
23 ก.ย.60 - 25 ก.ย.60 11,900
30 ก.ย.60 - 2 ต.ค.60 11,900
7 ต.ค.60 - 9 ต.ค.60 13,900
13 ต.ค.60 - 15 ต.ค.60 14,900
14 ต.ค.60 - 16 ต.ค.60 13,900
27 ต.ค.60 - 29 ต.ค.60 13,900
28 ต.ค.60 - 30 ต.ค.60 13,900
3 พ.ย.60 - 5 พ.ย.60 13,900
4 พ.ย.60-6 พ.ย.60 13,900
10 พ.ย.60-12 พ.ย.60 13,900
11 พ.ย.60-13 พ.ย.60 13,900
17 พ.ย.60-19 พ.ย.60 13,900
24 พ.ย.60-26 พ.ย.60 13,900
25 พ.ย.60-27 พ.ย.60 13,900
1 ธ.ค.60 - 3 ธ.ค.60 13,900
2 ธ.ค.60- 4 ธ.ค.60 13,900
8 ธ.ค.60 - 10 ธ.ค.60 17,900
9 ธ.ค.60- 11 ธ.ค.60 17,900
15 ธ.ค.60- 17 ธ.ค.60 13,900
16 ธ.ค.60 - 18 ธ.ค.60 13,900
22 ธ.ค.60 - 24 ธ.ค.60 13,900
23 ธ.ค.60 -25 ธ.ค.60 13,900
29 ธ.ค.60 - 31 ธ.ค.60 18,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                             

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ              

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                  
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿