Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

GRAND CENTRAL VIETNAM


สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ ทานบุฟเฟ่ต์กับบรรยากาศสุดฟิน
ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
บริการอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ..เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักษ์โลก/พัด/หมวก)

ต.ค. 60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
05 - 08 ตุลาคม 2560 13,888
12 - 15 ตุลาคม 2560 13,888
19 - 22 ตุลาคม 2560 13,888
20 - 23 ตุลาคม 2560 14,888
26 - 29 ตุลาคม 2560 12,888
08 - 11 ธันวาคม 2560 14,888
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 19,888


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 12,888 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / เมืองดานัง / เมืองเว้ / พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

วันที่สอง เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ / สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ / หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน / สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 / เมืองดานัง

วันที่สาม เมืองดานัง / บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) / FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร / ดานัง

วันที่สี่ เมืองดานัง / หาดหมีเคว / วัดหลินอึ๋ง / ตลาดฮานดานัง / สนามบินดานัง / ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿