Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Kawaii Autumn โตเกียว ฟูจิ นาริตะ


วัดนาริตะ วัดอาซากุสะ โอไดบะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอายุยืน 7 ปี โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท ขึ้นฟูจิชั้น5 โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์
?แช่ออนเซ็น ?ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ BBQ ไม่อั้น ?WIFI ON BUS ?พาเที่ยวทุกวัน
พักโตเกียว 1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TZ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
เครื่องลำใหญ่ B787-8 DREAMLINER เครื่องใหม่ล่าสุด พิเศษ!!!
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

ต.ค. 60

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ ? วัดนาริตะ ? โตเกียว ? วัดอาซากุสะ ? โอไดบะ
อาหารเที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ)
วันที่สาม โตเกียว - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ ? โกเท็มบะเอ้าท์เลท - ออนเซ็น อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
วันที่สี่ ขึ้นฟูจิชั้น5 ? โอชิโนะฮัคไก ? พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ? โตเกียว ? ชินจูกุ ? นาริตะ อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง อาหาร เช้า
5D3N
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 28,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 37,888 ฿
39,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿