Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA PLUS SPECIAL AUTUMN


หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง -
หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี

ส.ค. - พ.ย. 60

กำหนดการ
สิงหาคม : 21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31,29-1ก.ย.,30-2 ก.ย.
กันยายน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22, 24-27 11,900.-/คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สิงหาคม : 24-27,25-28,31-3ก.ย.
กันยายน : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26
ตุลาคม : 15-18,16-19,17-20,22-25,23-26,24-27,29-1พ.ย.,30-2พ.ย.,31-3พ.ย. 12,200.-/คน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กันยายน : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25
ตุลาคม : 14-17,18-21,21-24,25-28,28-31 12,500.-/คน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตุลาคม : 12-15,13-16,19-22,20-23,26-29,27-30 12,800.-/คน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,19-22,20-23,21-24
26-29,27-30,28-1ธ.ค. 12,900.-/คน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,18-21,22-25,25-28 13,200.-/คน

พฤศจิกายน : 2-5,3-6,9-12,-10-13,16-19,17-20,23-26,24-27,30-3ธ.ค. 13,500.-/คน


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สองของการเดินทาง  หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France)  - เกาะนามิ  / โซลโล 7017

วันที่สามของการเดินทาง  ร้านน้ำมันสน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด  - ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวลิ์ด


วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังถ็อกซูกุง  - หอคอยกรุงโซล  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี- กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 22,999 ฿
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 23,559 ฿