Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA PLUS HAPPY SUMMER


พ.ค. - ก.ค. 60

กำหนดการ
มิถุนายน : 11-15 , 12-16, 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30
กรกฎาคม : 2-6 , 3-7 , 16-20 , 17-21 14,900.-/คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤษภาคม : 8-12 ,14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26
มิถุนายน : 10-14 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 24-28 , 27-1 ก.ค.
กรกฎาคม : 1-5 , 4-8 , 11-15 ,15-19 , 18-22 , 22-26 15,500.-/คน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤษภาคม : 1-5 , 9-13 , 13-17 , 16-20 , 20-24 , 23-27 , 27-31
มิถุนายน : 7-11 , 8-12 , 9-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 ,
28-2 ก.ค. , 29-3 ก.ค. , 30-4 ก.ค.
กรกฎาคม : 10-14 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 15,900.-/คน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤษภาคม : 10-14 11-15 ,12-16 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,24-28 ,25-29 ,26-30 16,500.-/คน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤษภาคม : 2-6
กรกฎาคม : 9-13 16,900.-/คน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรกฎาคม : 5-9 17,900.-/คน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤษภาคม : 3-7
กรกฎาคม : 8-12 18,900.-/คน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรกฎาคม : 6-10 19,900.-/คน

กรกฎาคม : 7-11 22,900.-/คน


5 วัน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 14,900 ฿

วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สองของการเดินทาง   หมู่บ้านฝรั่งเศส /  วันเม้าท์ สโนว์ พาร์ค   -  สวนสนุกล็อตเต้  -  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันที่สามของการเดินทาง       ร้านค้าสมุนไพร  /  ร้านค้าเครื่องสำอาง / HONGDAE SHOPPING  - หอคอยกรุงโซล /      พระราชวังถ็อกซูกุง - ชมโชว์Drumcat Show// Fanta Stick//Drawing Hero 

วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสม  -  Duty Free   - หมู่บ้านเทพนิยาย/ ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 22,999 ฿
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 23,559 ฿