Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BUSAN PLUS JOY AUTUMN


นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด -
ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี

ส.ค. - ต.ค. 60

กำหนดการ
สิงหาคม : 21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31,29-1ก.ย.,30-2 ก.ย.
กันยายน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27,25-28,26-29 11,900.-/คน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สิงหาคม : 24-27,25-28,31-3ก.ย.
กันยายน : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ต.ค.
ตุลาคม : 1-4,2-5,3-6,8-11,9-12,10-13 ,15-18,16-19,17-20,22-25,23-26,24-27,29-1พ.ย.,30-2พ.ย.,31-3พ.ย. 12,200.-/คน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กันยายน : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,28-1ต.ค.,29-2ต.ค.,
ตุลาคม : 4-7 ,7-10,11-14,14-17,18-21,21-24,25-28,28-31 12,500.-/คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตุลาคม : 5-8 ,6-9,12-15,13-16,19-22,20-23,26-29,27-30 12,800.-/คน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,19-22,20-23,21-24
26-29,27-30,28-1ธ.ค.,- 12,900.-/คน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,18-21,22-25,25-28 13,200.-/คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิกายน : 2-5,3-6,9-12,-10-13,16-19,17-20,23-26,24-27,30-3ธ.ค. 13,500.-/คน


4 วัน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สองของการเดินทาง  สนามบินนานาชาติกิมแฮ / นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า  - ตลาดปลาจุนกัง  - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน

วันที่สามของการเดินทาง วัดแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - เอเปค เฮ้าส์  - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์

วันที่สี่ของการเดินทาง ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - ดิวตี้ฟรี /  สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 22,999 ฿
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 23,559 ฿