Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

PROMOTION SWITZERLAND


เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน
ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น

ส.ค. - ต.ค. 60

กำหนดการ
สิงหาคม 10 - 16 ส.ค. 60 52,900
กันยายน 20 -26 ก.ย. 60 49,900
ตุลาคม 05 - 11 / 19 - 25 ต.ค. 60 49,900


7 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 49,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้

วันสาม กลาเซียร์ 3000 / โลซานน์ / ศาลาไทย (สวิสฯ)

วันสี่ เบริ์น / บ่อหมีสีน้ำตาล / จุงเคอร์นกาสเซ / นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม /อินเตอร์ลาเก้น / ซูริค   

วันห้า ซูริค / โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ / จัตุรัสปาราดาพลาทซ์ / ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

วันหก ลูเซิร์น / รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน / สะพานไม้ชาเพล / ชาฟฮาวเซ่น / น้ำตกไรน์ - ซูริค                                      

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿