Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า


นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน + นั่งกระเช้านองปิง
วัดอาม่า + โบสถ์เซนต์ปอล,เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน + หอไอเฟล มาเก๊า
ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย

พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

ก.ค. - ส.ค. 60

กำหนดการ
13-16 กรกฎาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
15-18 กรกฎาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
20-23 กรกฎาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
22-25 กรกฎาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
27-30 กรกฎาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
29 ก.ค.-01 ส.ค. 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
03-06 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
05-08 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
10-13 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 16,999
12-15 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 16,999
17-20 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
19-22 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
24-27 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
26-29 สิงหาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999
31 ส.ค.-03 ก.ย. 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 14,999


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ -ฮ่องกง / นองปิง / CITYGATE OUTLET/ เซินเจิ้น

วันที่สอง เซิ่นเจิ้น / ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ / สวนหยวนหมิงหยวน / ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา / ตลาดกงเป่ย

วันที่สาม     ถนนคู่รัก The Lovers Road / มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง    วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน -หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO

วันที่สี่      VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY / วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 6,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿