Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮานอย ลาวกาย ซาปา


สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขา
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดซาปา และถนน 36 สาย

มิ.ย. - ต.ค. 60

กำหนดการ
1-4 มิถุนายน 2560 13,900
15-18 มิถุนายน 2560 13,900
8-11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดอาสาฬหบูชา 14,900
20-23 กรกฎาคม 2560 13,900
27-30 กรกฎาคม 2560 14,900
3-6 สิงหาคม 2560 13,900
11-14 2560 วันแม่ 14,900
17-20 สิงหาคม 2560 13,900
24-27 สิงหาคม 2560 13,900
7-10 กันยายน 2560 13,900
14-17 กันยายน 2560 13,900
1-4 ตุลาคม 2560 13,900
6-9 ตุลาคม 2560 13,900
28-31 ตุลาคม 2560 13,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿

วันแรก       กรุงเทพฯ - ฮานอย / โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  

วันที่สอง   ลาวกาย / ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต / หุบเขาปากมังกร / ตลาดซาปา

วันที่สาม น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา / ตลาดชายแดน / ลาวกาย / ฮานอย   

วันที่สี่   ฮานอย / จัตุรัสบาดิงห์ / สุสานโฮจิมินห์ / ตึกทำเนียบประธานาธิบดี / บ้านโฮจิมินห์ / พิธภัณฑ์โฮจิมินห์ / ถนนย่านการค้า 36 สาย - กรุงเทพฯ 
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 8,888 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿