Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด


กำหนดเดินทางช่วง (ต.ค. - ธ.ค. 60)

กำหนดการ
วันที่ 13-18 / 15-20 ตุลาคม 2560 22,799 บาท
---------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 20-25 / 22-27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช) 24,799 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 10-15 / 24-29 พฤศจิกายน 2560 20,799 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 08-13 ธันวาคม 2560 (วันรัฐธรรมนูญ) 23,799 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 15-20 / 22-27 ธันวาคม 2560 20,799 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 01 มกราคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 05 มกราคม 2561 32,799 บาท


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 20,799 ฿

D1 กรุงเทพฯ - ฉางซา  (WE616 : 16.05-20.20)

D2 ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน

D3 ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพารา

D4 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย

D5 เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา โชว์นางจิ้งจอกขาว


D6 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 
(WE617 : 21.20-23.55)โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 18,999 ฿