Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว


กำหนดเดินทางช่วง (ก.ค. - ธ.ค. 60)

กำหนดการ
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2560 14,799 บาท
วันที่ 10-14 สิงหาคม 2560 (วันแม่) 15,799 บาท
วันที่ 25-29 สิงหาคม 2560 14,799 บาท
วันที่ 08-12 กันยายน 2560 14,799 บาท
วันที่ 12-16 / 20-24 ตุลาคม 2560 15,799 บาท
วันที่ 08-12 / 22-26 พฤศจิกายน 2560 14,799 บาท
วันที่ 01-05 / 07-11 ธันวาคม 2560 15,799 บาท


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 14,777 ฿

D1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

D2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 00.30-05.45) ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER  ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนา เหนี่ยนฮวาวาน


D3 อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้

D4 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก

D5 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05)


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 18,999 ฿