Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊


ตุลาคม 60

กำหนดการ
วันที่ 20-27 / 21-28 / 22-29 ตุลาคม 2560 40,999 บาท


8 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 40,999 ฿

D1 กรุงเทพฯ - เฉินตู (TG618 : 10.15-14.25) เม่าเสี้ยน

D2 เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว                        
D3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

D4 ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

D5 เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซานล่องเรือ ชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊

D6 ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียน ทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว

D7 ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊กถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

D8 ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตู-กรุงเทพฯ (TG619 : 15.05-17.20)โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 18,999 ฿