Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว


กำหนดเดือนทาง เดือนกันยายน 60

กำหนดการ
วันที่ 20-25 / 21-26 / 22-27 กันยายน 2560 18,999 บาท


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : China Southern Airlines
ราคา : 18,999 ฿

D1 กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.25-18.40)

D2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋  (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)

D3 ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE

D4 สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสายช่วงไฮไลท์)-ทิวทัศน์  ภาพเขียน 15 ลี้-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

D5 เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนาน
เหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

D6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,777 ฿
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 14,777 ฿