Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


ตลอดเดือน กันยายน 60

กำหนดการ
วันที่ 02-04* / 09-11* / 23-25* กันยายน 2560 9,799 บาท


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Hongkong Airline
ราคา : 9,799 ฿

D1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.50-12.40)
วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)


D2 เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลินสวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวน
หมิงหยวน

D3 ร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (HX769 : 00.35-02.35)
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,999 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿