Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ตุรกี MARVELOUS TURKEY


- พิเศษสุดๆ บิน 5 ดาว พัก 5 ดาว
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

กำหนดเดินทางช่วง (มิ.ย.- ก.ย.60)

กำหนดการ
01 มิ.ย. 60 - 08 มิ.ย. 60 30,999
06 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 60 29,999
01 มิ.ย. 60 - 08 มิ.ย. 60 30,999
06 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 60 29,999
08 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60 30,999
13 มิ.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60 29,999
15 มิ.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60 30,999

05 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60 30,999
14 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 60 30,999
23 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 29,999


8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿

วันที่ 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู

วันที่ 2  อิสตันบูล

วันที่ 3  อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - เปอกามัม

วันที่ 4  คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่

วันที่ 5 ปามุคคาเล่ - คอนย่า

วันที่ 6  คอนย่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - คัปปาโดเกีย

วันที่ 7  คัปปาโดเกีย - อังการ่า - โดฮา

วันที่ 8  โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 27,999 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 30,888 ฿