Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แอฟริกาใต้ เคปทาวน์


- วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนต์ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี
- ขึ้นรถกระเช้าลอยฟ้าชมวิวจากยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น
- ชม ฟาร์มนกกระจอกเทศ การสาธติการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่
- ชมฝูง แมวน้ำ ที่ เกาะดุยเกอร์
- ชมความน่ารักของ นกแพนกวิน หลายร้อยตัว
- แวะ ไร่ไวน์ Groot Constantia Wine Estate ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์

กำหนดเดินทางช่วง (ก.ค. - ต.ค. 60)

กำหนดการ
เดือน กรกฎาคม
12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60 46,999
18 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60 46,999
เดือน สิงหาคม
10 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 * วันแม่ 47,999
23 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60 47,999
เดือน กันยายน
13 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60 45,999
20 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60 45,999
เดือน ตุลาคม
04 ต.ค. 60 - 09 ต.ค. 60 47,999
11 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 47,999
18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 * วันปิยมหาราช 49,999
25 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60 49,999


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 46,999 ฿

วันที่ 1   สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา

วันที่ 2  โดฮา - เคปทาวน์

วันที่ 3  เทเบิ้ลเม้าเท่น - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ไรไวน์

วันที่ 4  เคปเพนนินซูล่า - เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - นกแพนกวิน

วันที่ 5  เคปทาวน์ - โดฮา

วันที่ 6  โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง