Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ROMANTIC FRANCE


เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แสนสวย..สุดโรแมนติก
นีซ- เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง-โมนาโค
มอนเตคาร์โล-กราซ-คานส์-มาร์เซย์

ไม่รวมวีซ่า,ทิปคนขับ ,ไกด์ท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร์

กำหนดเดินทางช่วง (ส.ค. - ต.ค. 60)

กำหนดการ
10-16 ส.ค./ 21-27 ก.ย./ 05-11 ต.ค./ 19-25 ต.ค.2560


7 วัน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : 47,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ 

วันที่สอง โดฮา-นีซ (ฝรั่งเศส)- มอนเตคาร์โล (โมนาโค)-นีซ

วันที่สาม   นีซ-กราซ-เอ็กซ์อองโพรวองซ์

วันที่สี่ เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง

วันที่ห้า   อาวิยอง-มาร์เซย์


วันที่หก มาร์เซย์-คานส์-นีซ-โดฮา


วันที่เจ็ด โดฮา-กรุงเทพฯ โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿