Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Grand Italy


โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้
ฟลอเรนซ์-หอเอนปิซ่า-เวนิส-มิลาน-
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ

ตุลาคม 60

กำหนดการ
กำหนดการเดินทาง 10-18 ต.ค.2560


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 63,300 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) / ปอมเปอี /  เนเปิ้ล

วันที่สาม เนเปิ้ล-เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม

วันที่สี่ โรม-มหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์-ฟลอเร้นซ์-พราโต้

วันที่ห้า พราโต้- ปิซ่า- เวนิส

วันที่หก เวนิส-มิลาน

วันที่เจ็ด มิลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง

วันที่แปด มิลาน-สนามบิน

วันที่เก้า กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿