Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด


- บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม
- นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา
- นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง
- พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
- ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล

กำหนดเดินทางช่วง (มิ.ย.- ส.ค.60)

กำหนดการ
2-4 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 16,900
9-11 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 16,900
16-18 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 16,900
22-24 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 16,900
23-25 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 16,900
30มิ.ย.-2 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 16,900
7-9 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 20,900
8-10 ก.ค.60 ขาไป CX700(08.20-12.10)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 20,900
27-29 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 17,900
3-5 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 17,900
10-12 ส.ค.60 ขาไป CX700(08.20-12.10)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 20,900
11-13 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 20,900
12-14 ส.ค.60 ขาไป CX700(08.20-12.10)ขากลับ CX709(22.25-00.15+1) 20,900
17-19 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 17,900
24-26 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 17,900
31 ส.ค.-2 ก.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX703(17.05-19.00) 17,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 16,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง / วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว / วัดนางชี  - อิสระช้อปปิ้งนาธาน

วันที่สอง รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว - วัดหยวนหยวน /  วัดเจ้าพ่อกวนอู ?Symphony of Light        

วันที่สาม พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท -  กรุงเทพฯ  โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,999 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿