Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เที่ยวครบ 3 เมือง


กำหนดเดินทางช่วง (พ.ค. - ส.ค. 60)

กำหนดการ
26-28 พ.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 11,900
27-29 พ.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 11,900
2-4 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 12,900
9-11 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 12,900
16-18 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 12,900
23-25 มิ.ย.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 12,900
30มิ.ย.-2 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 12,900
7-9 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 17,900
14-16 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 13,900
15-17 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 13,900
28-30 ก.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 13,900
29-31 ก.ค.60 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 13,900
4-6 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 13,900
5-7 ส.ค.60 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 13,900
11-13 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 17,900
12-14 ส.ค.60 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 17,900
18-20 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 13,900
19-21 ส.ค.60 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 13,900
25-27 ส.ค.60 ขาไป CX616(06.40-10.25)ขากลับ CX617(21.15-23.15) 13,900
26-28 ส.ค.60 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 13,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรก      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ? รีพัลเบย์ / วิคตอเรีย พ้อยท์ / อิสระช้อปปิ้งนาธาน- จูไห่  

วันที่สอง จูไห่ / สาวงามหวีหนี่ / ถนนคู่รัก   / ช้อปปิ้งกงเป่ย ?พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์ 

วันที่สาม จูไห่ / มาเก๊า / เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง / โบสถ์เซนต์ปอลล์ / เซนาโด้ สแควร์ / เวเนเชี่ยน /สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,999 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿