Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง เซินเจิ้น


ตลอดเดือน มิถุนายน 60

กำหนดการ
10 - 12 มิ.ย. 60 5,995
15 -17 มิ.ย 60 5,995
16 - 18 มิ.ย. 60 5,995
17 - 19 มิย 60 7,997
18 - 20 มิย 60 6,996
19 - 21 มิย 60 5,995
21 - 23 มิย 60 6,996
23 - 25 มิย 60 7,997
24 - 26 มิย 60 7,997


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 5,995 ฿

วันแรก สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง / ช่วงเทศกาลช้อปปิ้งทั้งเกาะ (Option กระเช้านองปิง 360)
- เซินเจิ้น (รถไฟ)                           


วันที่สอง เซินเจิ้น - จำลองเมืองฮอลแลนด์ / สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ / ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ โชว์ม่านน้ำวันที่สาม เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพ้อยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอร์รี่ / กรุงเทพฯ 
                      


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,900 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 6,799 ฿
เริ่มต้น 11,799 ฿