Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ - SHOPPING


- นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
- สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
- ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์...
- นั่ง PEAK TRAM พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด
- วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
- ชมไฟ ที่ SYMPHONY OF LIGHTS

** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน **

** อิ่มอร่อยกับห่านย่างเลิศรส // ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง **

กำหนดเดินทางช่วง (ก.ค. - ต.ค. 60)

กำหนดการ
08 - 10 ก.ค. 2560 (CX700 08.15-12.15/CX709 22.25-00.15) 19,900.-
29 -31 ก.ค. 2560 (CX700 08.15-10.10/CX709 22.25-00.15) 16,900.-
12 - 14 ส.ค. 2560 (CX700 08.15-12.15/CX709 22.25-00.15) 19,900.-
23 - 25 ก.ย. 2560 (CX700 08.15-10.10/CX709 22.25-00.15) 16,900.-
06 - 08 ต.ค. 2560 (CX700 08.15-10.10/CX709 22.25-00.15) 16,900.-


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 16,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง / กระเช้าลอยฟ้านองปิง / พระใหญ่ลันเตา / CITY GATE OUTLET  /SYMPHONY OF LIGHTS


วันที่ 2 อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR

วันที่ 3 วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) /  รีพลัสเบย์ /  ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ  โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 6,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿