Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถไฟ วิบวับ วิบวับ


เที่ยวเมืองชาร์กอร์ส ชมความสวยงามของ โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้
ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ำ
เดินชมความงามพระราชวังเครมลิน อดีตพระตำหนักของพระเจ้าซาร์นิโคลัส
ชมโชว์ละครสัตว์ พร้อมแสงสีตระการตา
เดินเล่นจัตุรัสแดง ถ่ายรูปคู่กับโบสหัวหอมเซนต์บาซิล
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชม 2 พระราชวังฤดูร้อน และพระราชวังฤดูหนาว
ช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo
แวะซื้อของฝาก ถนนคนเดินอารบัต

เม.ย. - พ.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
วันที่สอง ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองชาร์กอร์ส สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน การแสดงละครสัตว์ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่สี่ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก โบสถ์นิโคลัส โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
วันที่ห้า พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์และปอล Outlet Village Pulkovo
วันที่หก มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ตลาดอิสมายโลโว่ ถนนอารบัต
วันที่เจ็ด มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
วันที่แปด ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Vietnam Airline
ราคา : เริ่มต้น 43,888 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿