Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน


เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม
ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม
ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา

เม.ย. - พ.ย. 63

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวเมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง
วันที่สอง พุกาม วัดมนูหา วัดกุบยางกี วิหารสัพพัญญู วัดอนันดา เครื่องเขิน วิหารธรรมยันจี เจดีย์ติโลมินโล มัณฑะเลย์ สะพานไม้อู่เป็ง
วันที่สาม มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี มิงกุนเจดีย์ชินพิวมิน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน มัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 2,999 ฿
เริ่มต้น 8,999 ฿
เริ่มต้น 8,999 ฿
เริ่มต้น 7,900 ฿