Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA KYOTO ซุปตาร์ ไหทองคำ


การันตี!!! นอน Fujiya Hotel ที่พักใจกลางย่านชินไซบาชิ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ช้อปปิ้งจุใจ ณ ริงกุเอ้าเลท
อิสระเต็มวันสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Japan
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

กำหนดเดินทางช่วง (ก.ค. - ส.ค. 60)

กำหนดการ
16-19 กรกฎาคม 2560 22,888
23-26 กรกฎาคม 2560 22,888
30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560 22,888
06-09 สิงหาคม 2560 23,888
13-16 สิงหาคม 2560 25,888
20-23 สิงหาคม 2560 23,888


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 22,888 ฿

วันแรก     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง / สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท

วันที่สอง   โอซาก้า / อาราชิยาม่า / สวนป่าไผ่ / สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ / ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ / เอ๊กซ์โปซิตี้

วันที่สาม   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) / ชินไซบาชิ / ดิวตี้ฟรี / เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿
เริ่มต้น 33,888 ฿