Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO ซุปตาร์ มหานคร


ละลานตาดอกไม้แสนสวย ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ
สัมผัสความอลังการ ของ ฟูจิซัง
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

กำหนดเดินทางช่วง (ส.ค. - ก.ย. 60)

กำหนดการ
01-05 สิงหาคม 2560 23,888
04-08 สิงหาคม 2560 22,888
07-11 สิงหาคม 2560 25,888
10-14 สิงหาคม 2560 28,888
13-17 สิงหาคม 2560 26,888
16-20 สิงหาคม 2560 23,888
19-23 สิงหาคม 2560 23,888
22-26 สิงหาคม 2560 23,888
25-29 สิงหาคม 2560 22,888
28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560 23,888
31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560 23,888
03-07 กันยายน 2560 23,888
06-10 กันยายน 2560 23,888
09-13 กันยายน 2560 22,888
12-16 กันยายน 2560 24,888
15-19 กันยายน 2560 25,888
18-22 กันยายน 2560 25,888
21-25 กันยายน 2560 25,888
24-28 กันยายน 2560 25,888


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 22,888 ฿

วันแรก     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง   วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ? โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต / ออนเช็นธรรมชาติ 

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ 

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 37,888 ฿
39,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿