Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SUMMER CHIC IN SINGAPORE


เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านบูกิส ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก

เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2560

กำหนดการ
13 - 15 พฤษภาคม 2560 12,900
20 - 22 พฤษภาคม 2560 12,900
27 - 29 พฤษภาคม 2560 12,900
03 - 05 มิถุนายน 2560 12,900
10 - 12 มิถุนายน 2560 12,900
17 -19 มิถุนายน 2560 12,900
24 - 26 มิถุนายน 2560 12,900
08 - 10 กรกฎาคม 2560 14,900
28 - 30 กรกฎาคม 2560 14,900
12 - 14 สิงหาคม 2560 15,900
25 - 27 สิงหาคม 2560 12,900
29 ก.ย. - 01 ต.ค.2560 13,900
07 - 09 ตุลาคม 2560 13,900
14 - 16 ตุลาคม 2560 13,900
28 - 30 ตุลาคม 2560 13,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Singapore Airlines
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ /น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง / Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) / มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light 

วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม / วัดพระเขี้ยวแก้ว / ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 13,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿
เริ่มต้น 15,888 ฿