Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

EXCITED IN SINGAPORE


เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เดินทางเดือน เมษายน - ตุลาคม 2560

กำหนดการ
พักหรูระดับ 4 ดาว ย่านออร์ชาร์ด

27 - 29 พฤษภาคม 2560 12,900
02 - 04 มิถุนายน 2560 12,900
09 - 11 มิถุนายน 2560 12,900
16 - 18 มิถุนายน 2560 12,900
23 - 25 มิถุนายน 2560 12,900
07 - 09 กรกฎาคม 2560 13,900
08 - 10 กรกฎาคม 2560 13,900
21 - 23 กรกฎาคม 2560 11,900
28 - 30 กรกฎาคม 2560 11,900
11 - 13 สิงหาคม 2560 16,900
18 - 20 สิงหาคม 2560 11,900
25 - 27 สิงหาคม 2560 11,900
08 - 10 กันยายน 2560 11,900
22 - 24 กันยายน 2560 11,900
29 ก.ย. - 01 ต.ค.2560 12,900
06 - 08 ตุลาคม 2560 13,900
13 -15 ตุลาคม 2560 13,900
20 - 22 ตุลาคม 2560 14,900
21 - 23 ตุลาคม 2560 15,900
27 - 29 ตุลาคม 2560 13,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Jetstar Airways
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันที่แรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์/น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง/วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)/มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light

วันที่สอง      อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย

วันที่สาม Merlion Park/วัดพระเขี้ยวแก้ว/ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ 
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿