Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

PERFECTION OF BEIJING


เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม
ชมพระราชวังฤดูร้อน//อี้เหอหยวน//อุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน
สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงหมื่นลี้ ณ ด่านจียงกวน
ช้อปปิ้งจุใจ ณ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย
เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร

เดินทางเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2560

กำหนดการ
10 - 14 พฤษภาคม 2560 15,777
17 -21 พฤษภาคม 2560 14,777
31 พ.ค. - 04 มิ.ย.2560 14,777
07 - 11 มิถุนายน 2560 14,777
14 - 18 มิถุนายน 2560 14,777
21 - 25 มิถุนายน 2560 14,777
28 มิ.ย. - 02 ก.ค.2560 14,777
05 - 09 กรกฎาคม 2560 15,777
06 - 10 กรกฎาคม 2560 16,777
07 - 11 กรกฎาคม 2560 16,777
12 - 16 กรกฎาคม 2560 14,777
19 - 23 กรกฎาคม 2560 14,777
26 - 30 กรกฎาคม 2560 14,777
02 - 06 สิงหาคม 2560 14,777
09 - 13 สิงหาคม 2560 16,777
10 - 14 สิงหาคม 2560 16,777
16 - 20 สิงหาคม 2560 14,777
23 - 27 สิงหาคม 2560 14,777
30 ส.ค. - 03 ก.ย.2560 14,777
06 -17 กันยายน 2560 14,777
13 - 17 กันยายน 2560 14,777


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Hainan Airline
ราคา : เริ่มต้น 14,777 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่สอง ปักกิ่ง / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังต้องห้าม / ร้านนวดเท้า / หอบูชาฟ้าเทียนถาน / ร้านปี่เซียะ - กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน / ร้านไข่มุก - ร้านใบชา / วัดหลิงกวง / ช้อปปิ้ง THE PLACE

วันที่สาม ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน / สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก / ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่งบริการ

วันที่ห้า ร้านผ้าไหม - วัดลามะหย่งเหอกง - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,777 ฿
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 14,777 ฿