Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SPARKLING LAVENDER IN TOKYO


เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ ทะเลสาบคาวากูชิโกะ
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ + ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

เดินทาง 07-11 / 08-12 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
พักออนเซ็น 1 คืน/นาริตะ 2 คืน ระดับ 3 ดาว

07 - 11 กรกฎาคม 2560 27,900
08 - 12 กรกฎาคม 2560 27,900


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : 27,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง / นาริตะ 

วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่/ล่องเรือทะเลสาบอาชิ/โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์


วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)/ทุ่งดอกลาเวนเดอร์- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว/โอไดบะ

วันที่สี่ นาริตะ - วัดอาซากุสะ / ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี / ชินจูกุ / อิออน - กรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 30,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿