Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

STRONG LAVENDER IN TOKYO


เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ ทะเลสาบคาวากูชิโกะ อิสระช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

เดินทางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2560

กำหนดการ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน

01 -05 มิถุนายน 2560 24,900
02 - 06 มิถุนายน 2560 24,900
03 - 07 มิถุนายน 2560 24,900
06 - 10 มิถุนายน 2560 24,900
07 - 11 มิถุนายน 2560 24,900
08 -12 มิถุนายน 2560 24,900
09 - 13 มิถุนายน 2560 24,900
10 - 14 มิถุนายน 2560 24,900
13 -17 มิถุนายน 2560 24,900
14 - 18 มิถุนายน 2560 24,900
15 - 19 มิถุนายน 2560 24,900
16 - 20 มิถุนายน 2560 24,900
17 - 21 มิถุนายน 2560 24,900
20 - 24 มิถุนายน 2560 24,900
21 - 25 มิถุนายน 2560 24,900
22 - 26 มิถุนายน 2560 24,900
23 - 27 มิถุนายน 2560 24,900
24 - 28 มิถุนายน 2560 24,900
27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2560 24,900
28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2560 24,900
29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2560 24,900
30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 2560 24,900
05 - 09 กรกฎาคม 2560 25,900
06 - 10 กรกฎาคม 2560 26,900
07 - 11 กรกฎาคม 2560 26,900
08 - 12 กรกฎาคม 2560 25,900
12 - 16 กรกฎาคม 2560 25,900
13 - 17 กรกฎาคม 2560 25,900
14 - 18 กรกฎาคม 2560 25,900
19 - 23 กรกฎาคม 2560 25,900
20 - 24 กรกฎาคม 2560 25,900
21 - 25 กรกฎาคม 2560 25,900
26 - 30 กรกฎาคม 2560 25,900
27 - 31 กรกฎาคม 2560 25,900
28 ก.ค. - 01 ส.ค. 2560 25,900
03 - 07 สิงหาคม 2560 25,900
04 - 08 สิงหาคม 2560 25,900
05 - 09 สิงหาคม 2560 25,900
11 - 15 สิงหาคม 2560 29,900
16 - 20 สิงหาคม 2560 25,900
17 - 21 สิงหาคม 2560 25,900
18 - 22 สิงหาคม 2560 25,900
23 - 27 สิงหาคม 2560 25,900
24 - 28 สิงหาคม 2560 25,900
25 -29 สิงหาคม 2560 25,900
30 ส.ค. - 03 ก.ย. 2560 25,900
31 ส.ค. - 04 ก.ย. 2560 25,900
01 -05 กันยายน 2560 23,900
06 -10 กันยายน 2560 23,900
07 - 11 กันยายน 2560 23,900
13 - 17 กันยายน 2560 23,900
14 -? 18 กันยายน 2560 23,900
20 - 24 กันยายน 2560 24,900
21 - 25 กันยายน 2560 24,900
22 - 26 กันยายน 2560 24,900
26 - 30 กันยายน 2560 24,900
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 24,900
28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 24,900


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ / ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่/ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / โอวาคุดานิ -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์


วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค / ช้อปปิ้งชินจุกุ

วันที่สี่ โตเกียว / อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมืองโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 37,888 ฿
39,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿