Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KUNMING SHOCK PRICE


คุนหมิง เขาซีซาน ตงซวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน2คืน
เยือนนครคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนาน ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิ
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สัมผัสอากาศเย็น พร้อมชมดอกกุหลาบพันปี
เก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บนฉากความสวยงามแผ่นดินสีแดงแห่งตงซวน
นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบเตียนฉือ ลอดประตูมังกร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เขาซีซาน
ชมสวนกรีนเลค ใจกลางคุนหมิง ไหว้พระขอพรพระพุทธชินราชที่วัดหยวนทง

เดินทางเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 เดินทางโดยสายการบิน LUCKY AIR

กำหนดการ
05 - 08 พฤษภาคม 2560 12,999
12 - 15 พฤษภาคม 2560 12,999
19 -22 พฤษภาคม 2560 10,999
26 -29 พฤษภาคม 2560 10,999
02 - 05 มิถุนายน 2560 9,999
09 - 12 มิถุนายน 2560 10,999
16 - 19 มิถุนายน 2560 10,999
23 - 26 มิถุนายน 2560 10,999


4 วัน 2 คืน
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่สอง คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้น) / เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่    เมืองตงซวน - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โล่วเซี่ยโก้ว 


วันที่สาม ผืนดินสีแดงแห่งตงซวน / สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง/สวนน้ำตก/ร้านผ้าไหม 

วันที่สี่ ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ / เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) / ทะเลสาบเตียนฉือ ร้านใบชา / ร้านหยก / วัดหยวนทง / สวนชุ่ยหู / ย่านเมืองเก่ากวนตู้ - กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
19,900 ฿
เริ่มต้น 16,799 ฿
เริ่มต้น 11,799 ฿