Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

CHARTER GEORGIA COOLY FRESH


บินตรงสู่จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กอรี อุพลิสชิเค่ บอร์โจมี ซิกนากี ควาเรลี
อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

12 - 18 เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) มิทสเคต้า กอริ อุพลิสชิเค่ ทบิลิซี
วันที่สาม ทบิลิซี่ ย่านเมืองเก่า นั่งกระเช้าไฟฟ้า ป้อมปราการนาริกาล่า สะพานสันติภาพ โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์ทรินิตี้ EAST POINT OUTLET ทบิลิซี
วันที่สี่ ทบิลิซี บอร์โจมี อาคัลท์ชิกเค ป้อมปราการราบาตี ทบิลิซี่
วันที่ห้า ทบิลิซี่ อนานูริ กูดาอูรี The Memorial of Friendship คาซเบกี ทบิลิซี่
วันที่หก ทบิลิซี่ ซิกนากี ควาเรลี Freedom Square ทบิลิซี
วันที่เจ็ด สนามบินทบิลิซี กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿