Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BEAUTIFUL IN HOKKAIDO


เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา
เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด

เดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

กำหนดการ
ผ่อนคลายกับออนเซ็น ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

06 - 10 กรกฎาคม 2560 57,900
07 - 11 กรกฎาคม 2560 57,900
14 - 18 กรกฎาคม 2560 57,900
15 - 19 กรกฎาคม 2560 57,900
20 - 24 กรกฎาคม 2560 57,900
22 - 26 กรกฎาคม 2560 57,900
12 - 16 สิงหาคม 2560 57,900
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 57,900 ฿

วันแรก กรุงเทพ ฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง ชิโตเสะ / ซัปโปโร / ทำเนียบรัฐบาลเก่า / สวนโอโดริ / หอนาฬิกาซัปโปโร /
  โทมิตะ ฟาร์ม


วันที่สาม พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า / บิเอะ / เนินเขาชิคิไซ / ออนเซ็น 

วันที่สี่ เมืองโอตารุ / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว- ซัปโปโร- โรงงานช็อกโกแลต / ศาลเจ้าฮอกไกโด - DUTY FREE 

วันที่ห้า สนามบินชิโตเสะ -กรุงเทพ ฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,900 ฿
เริ่มต้น 34,900 ฿
เริ่มต้น 36,888 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿