Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

บัลแกเรีย โรมาเนีย ROSE FESTIVAL 2020


นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่
นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ
นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)
นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย
นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน หรือ ปราสาทฮุนโดร่า ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย
นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004
นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

5 - 13 มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮาร์ กรุงโซเฟีย
วันที่ 2 กรุงโซเฟีย พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี อารามรีล่า ฟลอฟดิฟ สุเหร่าโบราณ โรงละครกลางแจ้ง
วันที่ 3 พลอฟดิฟ คาซานลัค เทศกาลดอกกุหลาบ เวลีโค ทาร์โนโว
วันที่ 4 เวลีโค ทาร์โนโว ปราสาทซารีเวทส์ บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
วันที่ 5 บูคาเรสต์ ฮุนโดร่า เข้าชมปราสาทคอร์วิน ซีบิว
วันที่ 6 ซีบิว ซินายา ปราสาทเปเลส บราน เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
วันที่ 7 บราซอฟ ชมเมือง บูคาเรสต์ อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
วันที่ 8 บูคาเรสต์ โดฮา (กาตาร์)
วันที่ 9 กรุงเทพฯ


9 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 69,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 62,999 ฿