Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า


เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
เยือน THE PARISIAN MACAO ขึ้นลิฟท์ชมวิวเกาะมาเก๊า ณ หอไอเฟล

กำหนดเดินทางช่วง (เม.ย.- ต.ค.60)

กำหนดการ
พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

26 - 29 พฤษภาคม 2560 12,999
14 -17 กรกฎาคม 2560 13,999
21 - 24 กรกฎาคม 2560 13,999
04 - 07 สิงหาคม 2560 13,999
18 - 21 สิงหาคม 2560 13,999
25 - 28 สิงหาคม 2560 13,999
01 - 04 กันยายน 2560 12,999
15 - 18 กันยายน 2560 12,999
13 - 16 ตุลาคม 2560 13,999
27 - 30 ตุลาคม 2560 13,9994 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง / เซินเจิ้น

วันที่สอง เซิ่นเจิ้น / ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน / ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

วันที่สาม     ถนนคู่รัก / เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ / มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO / จูไห่  

วันที่สี่           วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 6,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿