Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ล่องเรืออลาสก้า 11 วัน เลิศหรูอลังการ


ล่องเรือสำราญรูบี้ ปริ๊นเซสส์ เรือสำราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย์
รวมรายการล่องเรือชมปลาวาฬ ณ เมืองจูโน่
เมนูสุดพิเศษขาปูอลาสก้า
เมืองวิคตอเรีย ชมเมืองซีแอตเติ้ล
ชมเมืองจูโน อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์
ชมเมืองสแก๊กเวย์ ชมเมืองเค็ทชิเกน

พ.ค. - ก.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ไทเป ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา)
วันที่สอง ซีแอตเติ้ล ล่องเรืออลาสก้า
วันที่สาม เรือนำคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
วันที่สี่ เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) รวมล่องเรือชมปลาวาฬ ชมเมือง ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา
วันที่ห้า เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (SKAGWAY)
วันที่หก อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์(GLACIER BAY NATIONAL PARK)
วันที่เจ็ด เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน (KETCHIKAN)
วันแปด เค็ทชิเกน วิคตอเรีย(แคนาดา) ซีแอตเติ้ล
วันที่เก้า เมืองซีแอตเติ้ล ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท
วันที่สิบ สนามบินซีแอตเทิล ไทเป
วันที่สิบเอ็ด ไทเป กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


11 วัน 8 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 129,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 179,900 ฿
เริ่มต้น 103,900 ฿