Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N BY WE


เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋ มรดกโลกทางวัฒนธรรม
สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
นั่งรถไฟเล็กชมความสวยงามอุทยานเขานางฟ้า ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์
ช้อปปิ้งจุใจ ณ แหล่งช้อปยอดนิยม หงหยาต้ง และถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
พิเศษ !! เที่ยวเต็มๆ ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2560

กำหนดการ
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE สะสมไมล์ ROP ได้ 50%

14 - 17 กรกฎาคม 2560 16,888
21 - 24 กรกฎาคม 2560 16,888
28 - 31 กรกฎาคม 2560 16,888
18 - 21 สิงหาคม 2560 16,888
08 - 11 กันยายน 2560 16,888
15 - 18 กันยายน 2560 16,888
22 - 25 กันยายน 2560 16,888
29 ก.ย. - 02 ต.ค.2560 16,888
06 - 09 ตุลาคม 2560 17,888
13 - 16 ตุลาคม 2560 17,888
15 - 18 ตุลาคม 2560 17,888
22 - 25 ตุลาคม 2560 20,888
27 - 30 ตุลาคม 2560 17,888
29 ต.ค. - 01 พ.ย.2560 17,888


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 16,888 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง / หวู่หลง

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) / อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) / ฉงชิ่ง

วันที่สาม ฉงชิ่ง / ต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน / หงหยาต้ง

วันที่สี่ มหาศาลาประชาคม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย / กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 18,999 ฿