Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SPECIAL EAST EUROPE


เยี่ยมชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
ชมบราติสลาว่า - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สะพานชาร์ลส์ - โบสถ์สตีเฟ่น
ตื่นตากับปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทแห่งปราก
พิเศษ !!! อาหารขึ้นชื่อ ไส้กรอกเวียนนา+กูลาชซุป
พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ นั่งสบาย

(ก.ย.-ต.ค.60)


เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : 39,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿