Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Beautiful New Zealand


ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม วานาก้า
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
อะคารัว ล่องเรือชมโลมา -ไคร้สท์เชิร์ช

(พ.ค. - ก.ค. 60 )

กำหนดการ
กำหนดการเดินทาง 4 - 9 พฤษภาคม 2560
17 -22 มิถุนายน 2560
7 - 12 กรกฎาคม 2560


6 วัน
เดินทางโดย : Qantas Airways
ราคา : เริ่มต้น 75,900 ฿

Day1  กรุงเทพ - ควีนส์ทาวน์

Day2  ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ

Day3  ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ / เรือกลไฟโบราณ /วอลเตอร์พีคฟาร์ม / ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า

Day4         ควีนส์ทาวน - ทะเลสาบเทคาโป  / ไคร้สท์เชิร์ช

Day5  ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว ล่องเรือชมโลมา / ไคร้สท์เชิร์ช

Day 6 ไคร้สท์เชิร์ช - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 67,900 ฿
เริ่มต้น 80,900 ฿