Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน


เวียดนาม...บูทิคบินไปกับบางกอกแอร์เวย์

พิเศษสุดนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

(พ.ค. - ต.ค.60)

กำหนดการ
5 พ.ค.60 - 8 พ.ค.60 13,900
12 พ.ค.60 - 15 พ.ค.60 13,900
19 พ.ค.60 - 22 พ.ค.60 12,900
26 พ.ค.60 - 29 พ.ค.60 12,900
2 มิ.ย.60 - 5 มิ.ย.60 12,900
9 มิ.ย.60 - 12 มิ.ย.60 12,900
16 มิ.ย.60 - 19 มิ.ย.60 12,900
23 มิ.ย.60 - 26 มิ.ย.60 12,900
30 มิ.ย.60 - 2 ก.ค.60 12,900
7 ก.ค.60 - 10 ก.ค.60 13,900
14 ก.ค.60 - 17 ก.ค.60 13,900
21 ก.ค.60 - 24 ก.ค.60 12,900
28 ก.ค.60 - 31 ก.ค.60 12,900
4 ส.ค.60 - 7 ส.ค.60 12,900
11 ส.ค.60 - 14 ส.ค.60 13,900
18 ส.ค.60 - 21 ส.ค.60 12,900
25 ส.ค.60 - 28 ส.ค.60 12,900
1 ก.ย.60 - 4 ก.ย.60 12,900
8 ก.ย.60 - 11 ก.ย.60 12,900
15 ก.ย.60 - 18 ก.ย.60 12,900
22 ก.ย.60 - 25 ก.ย.60 12,900
29 ก.ย.60 - 2 ต.ค.60 12,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง

วันที่สอง ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ

วันที่สาม เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง

วันที่สี่ ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                        

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 8,888 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿