Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด


เวียดนาม..จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ

พิเศษสุด พักริมทะเล..แถมฟรี นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย

พักริมทะเล+เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมโชว์บนเรือ+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด

(พ.ค. - ก.ย. 60)

กำหนดการ
4 พ.ค.60 - 7 พ.ค.60 13,900
5 พ.ค.60 - 8 พ.ค.60 12,900
11 พ.ค.60 - 14 พ.ค.60 11,900
12 พ.ค.60 - 15 พ.ค.60 11,900
18 พ.ค.60 - 21 พ.ค.60 11,900
19 พ.ค.60 - 21 พ.ค.60 11,900
25 พ.ค.60 - 28 พ.ค.60 11,900
1 มิ.ย.60 - 4 มิ.ย.60 11,900
2 มิ.ย.60 - 5 มิ.ย.60 11,900
8 มิ.ย.60 - 11 มิ.ย.60 11,900
9 มิ.ย.60 - 12 มิ.ย.60 11,900
15 มิ.ย.60 - 18 มิ.ย.60 11,900
16 มิ.ย.60 - 19 มิ.ย.60 11,900
22 มิ.ย.60 - 25 มิ.ย.60 11,900
23 มิ.ย.60 - 26 มิ.ย.60 11,900
29 มิ.ย.60 - 2 ก.ค.60 11,900
30 มิ.ย.60 - 3 ก.ค.60 11,900
6 ก.ค.60 - 9 ก.ค.60 WL
7 ก.ค.60 - 10 ก.ค.60 12,900
8 ก.ค.60 - 11 ก.ค.60 WL
13 ก.ค.60 - 16 ก.ค.60 11,900
14 ก.ค.60 - 17 ก.ค.60 11,900
20 ก.ค.60 - 23 ก.ค.60 11,900
21 ก.ค.60 - 24 ก.ค.60 11,900
27 ก.ค.60 - 30 ก.ค.60 11,900
28 ก.ค.60 - 31 ก.ค.60 11,900
3 ส.ค.60 - 6 ส.ค.60 11,900
10 ส.ค.60 13 ส.ค.60 12,900
11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 13,900
17 ส.ค.60 20 ส.ค.60 11,900
24 ส.ค.60 27 ส.ค.60 11,900
31 ส.ค.60 3 ก.ย.60 11,900
7 ก.ย.60 10 ก.ย.60 11,900
14 ก.ย.60 17 ก.ย.60 11,900
21 ก.ย.60 24 ก.ย.60 11,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้ / อุโมงค์กู่จี / ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บน

วันที่สอง โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

วันที่สาม ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

วันที่สี่ ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน / กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿